ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร

ทำไมผู้ประกอบการร้านอาหาร ควรจดทะเบียนการค้า ?

ปัจจุบัน มี ร้านอาหาร ใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร ขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ ซึ่งปัญหาที่พบคือ ส่วนมากไม่มีการจดทะเบียนการค้า

หรือบางคนเลี่ยงที่จะจดทะเบียนการค้า ซึ่งในความเป็นจริง การจดทะเบียนการค้า สำคัญกับผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างมากในบทความนี้ จะทำให้คุณเข้าใจและอยากจดทะเบียนการค้ากันมากขึ้น

ทำไมต้องจดทะเบียนการค้า

เมื่อคุณเริ่มมีธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสถานบันเทิง ร้านอาหาร แม้ธุรกิจนั้นจะมีขนาดเล็ก แต่ถ้าเข้าข่ายที่กฎหมายกำหนดไว้ ก็จำเป็นที่จะต้องจดทะเบียนการค้าค่ะ

เพราะการจดทะเบียนการค้า จะทำให้รู้ว่า คุณมีการประกอบกิจการอย่างถูกต้องแล้วนะ มีข้อมูลร้านอาหารอยู่ในระบบจริง ๆ ซึ่งส่วนนี้ จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับร้านอาหารของคุณ

รวมถึงสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าของคุณอีกด้วย ไม่เพียงเท่านั้น คุณยังสามารถนำทะเบียนการค้าใช้เป็นหลักฐานในการกู้ซื้อบ้านและรถได้

การจดทะเบียนการค้า แตกต่าง กับการจดทะเบียนบริษัท อย่างไร

การจดทะเบียนการค้า

การจดทะเบียนการค้า หรือการจดทะเบียนพาณิชย์ เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก และเป็นเจ้าของธุรกิจเพียงผู้เดียว ข้อดี คือ คุณทำสิ่งที่ถูกต้องตามที่กฎหมายไทยกำหนด

และคุณสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบขอสินเชื่อได้  อีกทั้ง ยังส่งผลให้ร้านอาหารของคุณมีความน่าเชื่อถือ ลูกค้ามั่นใจ เลือกใช้บริการร้านคุณมากขึ้น

การจดทะเบียนบริษัท

การจดทะเบียนบริษัท เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ มีเจ้าของธุรกิจหรือผู้ลงทุน 3 คนขึ้นไป เมื่อมีการจดทะเบียนบริษัทแล้ว จะต้องจัดทำบัญชี, ยื่นประกันสังคมให้พนักงาน เป็นต้น

หมายเหตุ สำหรับเรื่องภาษีที่หลายคนสงสัยว่า ถ้าไม่จดทะเบียนการค้า ก็ไม่ต้องเสียภาษีใช่ไหม ความจริงคือ แม้คุณจดทะเบียนการค้า หรือไม่ได้จดทะเบียนการค้า แต่ถ้าคุณมีรายได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ก็จำเป็นต้องเสียภาษีอยู่ดีค่ะ

ใครบ้างที่ไม่ต้องจดทะเบียนการค้า

ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องจดทะเบียนการค้านะคะ ยังมีอีกหลายกลุ่มที่ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนการค้า ได้แก่

 • พ่อค้าแม่ค้าแผงลอย หรือหาบเร่ เพราะว่ามีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง หรือถ้ามีแผงที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ แต่ไม่มีความแน่นอน ก็ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนการค้าค่ะ
 • ผู้ประกอบกิจการค้า เพื่อการบำรุงศาสนา และการกุศล
 • กระทรวง ทบวง กรม
 • มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์
 • กลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียน

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • แบบ ทพ. (คำขอจดทะเบียนพาณิชย์)
 • สำเนาบัตรประชาชน ควรดูวันหมดอายุด้วย
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ภาพถ่ายร้านค้า (ต้องมีภาพถ่ายหน้าร้านด้วย สำคัญมาก)
 • แผนที่ตั้งร้าน
 • ค่าธรรมเนียม 50 บาท

หมายเหตุ เอกสารที่ต้องเตรียม ขึ้นอยู่แต่ละพื้นที่ด้วย บางพื้นที่อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติม และสำหรับที่ตั้งร้าน ถ้าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของที่ตั้งร้าน

หรือ แค่เช่าสถานที่เปิดร้านอาหาร จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม คือ หนังสือยินยอมใช้สถานที่ประกอบกิจการและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านที่คุณไปขอใช้สถานที่

อีกกรณี ถ้าคุณไม่สามารถยื่นจดทะเบียนด้วยตนเองได้ จำเป็นต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ขั้นตอนการจดทะเบียนการค้า

 1. เข้าเว็บไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือคลิก ในหมวด Hot Service  เลือกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. จากนั้น เลือก ทะเบียนพาณิชย์
 3. คลิกไฟล์ PDF แบบ ทพ. คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้เลยค่ะ หรือคลิก 
 4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เตรียมเอกสารให้พร้อม และนำไปยื่นที่ฝ่ายปกครองตามเขตท้องที่ที่ร้านค้าของคุณตั้งอยู่ได้เลยค่ะ เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาดำเนินการไม่นานค่ะ เพียงเท่านี้ ถือเป็นอันเสร็จ ร้านอาหารของคุณ ก็จะได้รับการขึ้นทะเบียนทันที

หมายเหตุ หากคุณมีรายได้จากการขายเกิน 1,800,000 บาท จำเป็นต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

READ  5 ความรู้เบื้องต้น สำหรับคนที่อยากเริ่มทำร้านอาหาร

สถานที่ยื่นจดทะเบียนการค้า

สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นจดทะเบียนการค้าได้ที่ ..

 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร รับจดทะเบียนพาณิชยกิจของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตทุกแห่ง รับจดทะเบียนพาณิชยกิจของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ในท้องที่ของเขตนั้น

สำหรับภูมิภาคอื่น ๆ สามารถยื่นจดทะเบียนการค้าได้ที่ ..

 • เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล ที่กิจการตั้งอยู่

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องไปจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ประกอบกิจการ หากใครมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง โทร. 0-2224-1916, 0-2225-1945

ถ้าไม่จดทะเบียนการค้า จะเกิดอะไรขึ้น

หากมีธุรกิจของตนเอง และไม่ทำตามที่กฎหมายกำหนดจะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่จดทะเบียนต่อเนื่อง จะโดนปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย

การจดทะเบียนการค้า นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการแล้ว ข้อเสียก็ยังน้อยมากอีกด้วย หากเพื่อน ๆ คนไหนที่มีธุรกิจเป็นของตนเอง

เข้าข่ายตามที่กฎหมายกำหนด รีบมาจดทะเบียนการค้ากันนะคะ  ส่วนใครมีข้อสงสัย หรืออยากแชร์ประสบการณ์ สามารถมาพูดคุยกับพวกเราได้เลยค่ะ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า